Warning: session_start(): open(/tmp/sess_fa2bcb7c101b19d0f2424dffc9358d2b, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /tmp) in /home/gaimder1/public_html/index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/gaimder1/public_html/index.php:2) in /home/gaimder1/public_html/view/default/master.php on line 2
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI - Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ İHALE İLANI

13 Eylül 2023

ŞAHİNBEY İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞIN’DAN

                                                                   GAZİANTEP

 

 1. İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 29 adet arsanın satış ihalesidir.

 

Sıra
No

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

İmar Durumu

M² Birim Fiyatı

Toplam Muhammen Bedel

1

ABDULHAMİDHAN

6807

5

1.294,66  m²

E:1.35 / A-3

6.500,00 TL

8.415.290,00 TL

2

ABDULHAMİDHAN

6807

6

1.210,12  m²

E:1.35 / A-3

6.500,00 TL

7.865.780,00 TL

3

BAĞLARBAŞI

344

23

2.122,79  m²

E:1,35-Yençok=10 Kat

8.000,00 TL

16.982.320,00 TL

4

BAĞLARBAŞI

5786

5

3.909,59  m²

E:1,55-T2/Yençok=3 Kat

7.000,00 TL

27.367.130,00 TL

5

BÜLBÜLZADE

5787

3

2.238,13  m²

E:1,35 Yençok=15.50 / T3

8.000,00 TL

17.905.040,00 TL

6

BÜLBÜLZADE

5925

16

1.154,35  m²

E:1.35 / A-3

8.000,00 TL

9.234.800,00 TL

7

CEBELER

7973

5

2.074,60  m²

E:1,40 Hmax:21,50

11.500,00 TL

23.857.900,00 TL

8

GERCİĞİN

7873

2

1.100,39  m²

E:0,50 / A3

6.500,00 TL

7.152.535,00 TL

9

GERCİĞİN

7873

3

1.080,00  m²

E:0,50 / A3

6.500,00 TL

7.020.000,00 TL

10

GÜNEYKENT

4477

9

878,16  m²

E:1.35 / A-3

7.500,00 TL

6.586.200,00 TL

11

GÜNEYKENT

4477

10

888,08  m²

E:1.35 / A-3

7.500,00 TL

6.660.600,00 TL

12

GÜNEYKENT

6063

9

1.097,12  m²

E:1.35 / A-3

8.000,00 TL

8.776.960,00 TL

13

GÜNEYKENT

10181

2

973,81  m²

BL-3/TİCARİ

10.000,00 TL

9.738.100,00 TL

14

K.KIZILHİSAR

1022

4

1.037,36  m²

E:1,35 / A-3

7.000,00 TL

7.261.520,00 TL

15

K.KIZILHİSAR

1022

11

1.020,17  m²

E:1,35 / A-3

7.000,00 TL

7.141.190,00 TL

16

KARATAŞ

6714

5

1.010,12  m²

E:1,55 / T1

7.000,00 TL

7.070.840,00 TL

17

MAVİKENT

9022

3

3.730,00  m²

E:1,20 Yençok:8 Kat

5.750,00 TL

21.447.500,00 TL

18

MAVİKENT

9022

4

3.727,37  m²

E:1,20 Yençok:8 Kat

5.750,00 TL

21.432.377,50 TL

19

MAVİKENT

9022

5

3.729,00  m²

E:1,20 Yençok:8 Kat

5.750,00 TL

21.441.750,00 TL

20

MAVİKENT

9022

6

3.730,00  m²

E:1,20 Yençok:8 Kat

5.750,00 TL

21.447.500,00 TL

21

SARISALKIM

241

10

2.210,81  m²

E:0,45-Yençok=4 Kat

8.500,00 TL

18.791.885,00 TL

22

SAVCILI

9270

1

1.800,79  m²

E:2.00 BL-5

(KONUT+TİCARİ)

6.500,00 TL

11.705.135,00 TL

23

YAMAÇTEPE

6319

9

2.125,33  m²

E:1,40 Hmax:21,50

12.500,00 TL

26.566.625,00 TL

24

YAMAÇTEPE

7863

3

2.097,39  m²

E:1,40 Hmax:21,50

11.000,00 TL

23.071.290,00 TL

25

YAMAÇTEPE

7880

13

1.918,48  m²

E:0,50 / A3

6.500,00 TL

12.470.120,00 TL

26

YAMAÇTEPE

7880

14

1.899,72  m²

E:0,50 / A3

6.500,00 TL

12.348.180,00 TL

27

YAMAÇTEPE

7880

15

1.911,92  m²

E:0,50 / A3

6.500,00 TL

12.427.480,00 TL

28

YAMAÇTEPE

8040

4

3.409,88  m²

E:1,40 Hmax:21,50 (KONUT+TİCARİ)

13.000,00 TL

44.328.440,00 TL

29

YAMAÇTEPE

9752

4

1.833,98  m²

E:0,50 / A3

6.500,00 TL

11.920.870,00 TL

 1. İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

                Söz konusu taşınmazların ihalesi 27/09/2023 ÇARŞAMBA günü Saat 13:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 26/09/2023 SALI günü Saat 16:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 1. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 1. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

 1. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.           

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını aynı günün mesai bitimine kadar tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

 1. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
 1. Tedavüldeki Türk Parası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,
 1. İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

 İÇ ZARF

             Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

             Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

 1. Teklif mektubunu içeren İç zarf,
 2. Gerçek Kişiler için, Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge
 3. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),
 4. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 5. Tüzel Kişiliğe ait oda sicil kaydı ve faaliyet belgesi
 6. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,
 7. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,
 8. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,
 9. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 10. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,
 11. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,
 12. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,
 13. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

             Ortak girişimlerde; iş ortaklığı oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda (Geçici teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır.

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.